Welkom bij Coöperaties à la Carte!

Is uw coöperatie open, democratisch, onafhankelijk, niet-speculatief, transparant, zelfredzaam en reactief? Neem dan contact op met ons om uw specifieke projecten te tonen op Coopalacarte.be.

Het is gratis tot minstens eind 2017.

Om toegang te krijgen op Coopalacarte.be, moet een coöperatie actief op het gebied van duurzame energie het volgende zijn...

Open

 • Het lidmaatschap is vrijwillig en zonder geografische beperking.

 • De coöperatie is toegankelijk voor minderjarigen.

 • Mogelijkheid tot verkoop en overdracht van aandelen.

Democratisch

 • De burgers hebben, door middel van de Algemene Vergadering, de werkelijke macht van de coöperatie. Ze onderschrijven (of niet) de beslissingen van de Raad van Bestuur, op basis van volledige informatie.

 • Het stemrecht in de Algemene Vergadering is gebaseerd op gelijke rechten. Het basisprincipe is 1 persoon = 1 stem; bij gebreke daarvan is er een beperking van het stemrecht: 1 aandeel = 1 stem voor een aantal stemmen per coöperant dat minder dan tien procent bedraagt van de stemmen verbonden met aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

 • De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering.

 • Het stemrecht in de Raad van Bestuur is gebaseerd op gelijke rechten: 1 persoon = 1 stem, met een gelijke behandeling van alle bestuurders.

Onafhankelijk

 • Ten minste 90% van de coöperanten die waakt over de maatschappelijke doelstelling van de coöperatie als ook de bestuurders moeten natuurlijke personen zijn (of vzw’s of burgercoöperaties). Op elk moment tijdens de levensduur van de coöperatie kan maximaal 24% van de coöperanten (aantal en kapitaal) commerciële ondernemingen met winstoogmerk of overheidsinstanties zijn. 

 • De coöperatie is financieel en juridisch onafhankelijk van andere bestaande structuren of bedrijven (met uitzondering van, indien nodig, andere burgercoöperaties).

 • Indien er stroomvoorziening wordt aangeboden, wordt zij geïnitieerd door de coöperatie.

Niet-speculatief

 • Het dividend dat wordt uitgekeerd aan de leden van de coöperatie is beperkt tot 6%.

 • De waarde van de aandelen wordt geplafonneerd op de nominale waarde of de balanswaarde.

 • De bestuurders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de controle oefenen hun mandaat gratis uit. De mogelijke vergoeding van de bestuurders aan het hoofd van een delegatie wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur en bestaat niet uit een aandeel in de winst van het bedrijf.

 • Voor een meerderheid van het kapitaal dat ze belegt, is de coöperatie (mede-) eigenaar van de instrumenten van de energieproductie, zij treedt op als derde partij investeerder of zij is leverancier van energiediensten.

Transparant

 • De rekeningen worden jaarlijks gepubliceerd bij de Nationale Bank van België.

Zorgzaam

 • De coöperatie biedt diensten aan die een economisch of sociaal voordeel opleveren (kortingen, groepsaankopen, ...) aan zijn coöperanten.

 • Een deel van de jaarlijkse middelen wordt besteed aan voorlichting en opleiding van de leden of het grote publiek.

Reactief

 • De coöperatie engageert zich om binnen de 5 werkdagen te reageren op alle vragen.

 • De coöperatie actualiseert elk jaar al haar fiches op Coopalacarte.be.

Door de naleving van een aantal van deze criteria krijgt de coöperatie de goedkeuring van de Nationale Raad voor Coöperaties.