Warmtekrachtkoppeling te Bornem

Capsugel vervaardigt capsules voor de medische sector. Hiervoor is veel warmte en elektriciteit nodig.

De warmte die vrijkomt bij de stroomproductie door onze WKK zal hieraan bijdragen.

Door het optimaal inzetten van de stroom en warmte van onze WKK besparen we 25% primaire energie of 5600 MWh, dit is evenveel als het jaarlijks verbruik van 240 gezinnen. Onze WKK heeft een elektrisch vermogen van 1,2 MW en een thermisch vermogen van 1,4 MW.

Bekijk onze projecten op www.beauvent.be

Coopératives

Puissance :

1,2 MW


Energie produite :

240 ménages


Localisation :

Rijksweg 11 2880 Bornem


Avancement :

En exploitation


Date de mise en service :

1 juin 2014


Investissement citoyen :

500 000 € de fonds propres sur 500 000 €


Prix d’une part pour les coopératives concernées :

  • BeauVent : 250 €


Forme d’investissement :

Indivision


Partenariat :

  • 100,00 % BeauVent


Appel de fonds :

  • BeauVent : Ouvert