Rieme Noord

Op het nieuw te ontwikkelen industrieterrein ‘Rieme-Noord’ komen 4 grote windturbines ten oosten van de R4 op gronden van het Gents Havenbedrijf . Dit zorgt voor een optimale inplanting van zowel turbines als bedrijven. Dit is een gezamenlijk project van Ecopower cvba  en EDF Luminus nv.  EDF Luminus neemt de rol op van industriële partner en Ecopower zorgt als burgercoöperatie voor de rechtstreekse participatie van de bevolking met stroomafnamemogelijkheid.

https://www.ecopower.be/onze-investeringen/rieme-noord

Coopératives

Puissance :

12,8 MW


Energie produite :

8 000 ménages


Localisation :

Callemansputte 9940 Rieme


Avancement :

En exploitation


Date de mise en service :

1 avril 2016


Investissement citoyen :

2 500 000 € de fonds propres sur 2 500 000 €


Prix d’une part pour les coopératives concernées :

  • Ecopower : 250 €


Forme d’investissement :

Indivision


Partenariat :

  • 20,00 % Ecopower
  • 80,00 % EDFLuminus


Appel de fonds :

  • Ecopower : Ouvert