PajoPower scrl fs

Zone d'action: Pajottenland en Zennevallei

Paddenbroekstraat 12
1755 Gooik

http://www.pajopower.be Statuts


Date de création :
3 septembre 2014

Pourcentage citoyen de l'actionnariat :
En coopérateurs :
100 %
En capital :
100 %

Affectation du capital :
(Co)propriété des outils de production, tiers-investissement ou prestation de services énergétiques :
100 %

Numéro d'entreprise :
BE0561746992


Fourniture d'électricité :
non

IBAN :
BE86893944060750

BIC :
ARSPBE22

Contact :
Johnny Van Bavegem,
johnny.vanbavegem@pajopower.be
Tel 02.306.45.62

Activités

Ons economisch model stelt de mens centraal, niet de winst. Wij willen bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van het Pajottenland en de Zennevallei. Omdat we onze investeringen doen met inbreng van streekgenoten, die dan aandeelhouder worden, zorgen we er samen voor dat we de controle over die nieuwe toekomstbestendige infrastructuur en haar rendement bij ons – de burgers – houden. Naast ecologische en sociale duurzaamheid, levert dit model u economische duurzaamheid op. Voorwaarden voor een echte standvastige democratie.

Devenir coopérateur


Conditions d’entrée :

Natuurlijke of rechtspersonen kunnen inschrijven voor minstens 1 en maximum 20 aandelen. Vennoten aanvaarden de inhoud van de statuten van PajoPower CVBAso.

Conditions de sortie :

Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 55 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. De uittreding heeft pas uitwerking na een beslissing van de raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder.

Plafond d’investissement : 5 000 €
Durée minimum d’investissement : 6 ans
Statut de l'appel de fond : Ouvert
Montant total de l’offre publique 500 000 € annuels
J'investis