ZuidtrAnt KGmbH SZ

Aktionszone: de zuidrand van Antwerpen

Saffierstraat 238
2600 Berchem

http://www.zuidtrant.be Statuten


Gründungsdatum :
14. April 2016

Bürgerprozentsatz des Aktionnariats :
In Mitgliedern :
100 %
Kapital :
100 %

Verwendung des Kapitals :
(Mit)Eigentum an den Produktionswerkzeugen, Fremdinvestition oder energietechnische Dienstleistungen :
100 %
Andere, an nachhaltige Energien angelehnte, Aktivitäten:
100 %

Unternehmensnummer :
BE0651899089

CNC-Zulassung :
5337

Stromversorgung :
Nein

IBAN :
BE77893870029542

BIC :
VDSPBE91

Kontakt :
Antje Schurmans,
antje@zuidtrant.be

Aktivitäten

ZuidtrAnt is een energiecoöperatie. Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor hernieuwbare, duurzame energie. Energiecoöperaties voeren met bewoners en bedrijven energieprojecten uit. Het gaat om energiebesparende projecten en investeringsprojecten rond duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen.  Je kan lid worden door een aandeel te kopen. De aandeelhouders krijgen een dividend uitgekeerd bij winst van de coöperatie. ZuidtrAnt is daarnaast een coöperatie met een sociaal oogmerk. Een deel van onze winst investeren we in een maatschappelijk doel, dit wordt beslist in onze jaarlijkse algemene vergadering.

Auswahl der Projekte :

ZuidtrAnt investeert in hernieuwbare energie, maar is ook aanwezig op de renovatiemarkt en in scholen. Een overzicht kan je op de website vinden. https://www.zuidtrant.be/onze-projecten

Zielsetzung

Onze motivatie is om een actieve rol te spelen in de transitie van de fossiele naar de koolstofarme maatschappij. Met aandacht voor het lokaal gebeuren, de energieonafhankelijkheid en de sociaal zwakkeren.

Projekte

Im Moment keine Projekte.

Mitglied werden


Aufnahmebedingungen :

Iedereen kan aandelen kopen bij ZuidtrAnt cbva-so. Door het nalezen van de statuten en de infofolder is de toekomstige aandeelhouder goed geïnformeerd. Via het online formulier kan de kandidaat aandeelhouder zijn/haar informatie achterlaten.

Ausstiegsbedingungen :

Een vennoot die wenst uit te treden of die een terugneming van zijn aandelen wenst, dienthier de eerste zes maanden van het boekjaar schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. De Raad van Bestuur beslist over de gehele of gedeeltelijke terugneming van aandelen en kan hierbij rekening houden met onder meer de financiële toestand van ZuidtrAnt cvba-so. In geen geval mag er in de loop van hetzelfde boekjaar meer dan 10% van het geplaatste kapitaal wegvallen Vrijwillige uittreding is pas vijf jaar na toetreding mogelijk. Modaliteiten over de periodevoor mogelijke terugneming kunnen worden opgenomen in het intern reglement. Verdere modaliteiten hiervoor kunnen worden opgenomen in het intern reglement. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie. De Raad van Bestuur motiveert haar beslissing. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding of terugneming aanvaard. Vennoten die reeds het langste lid zijn, krijgen voorrang.

Status des Finanzierungsappells : Offen
Gesamtbetrag des öffentlichen jährlichen Angebots: 500 000 €
Ich investiere

Finanziell

Gewinn :

ZuidtrAnt cvba-so kan maximaal een dividend van 6% uitkeren. Momenteel is geen kapitaalsophaling lopende, maar kunnen nieuwe aandeelhouders tot 2 aandelen kopen.

Regierungsform

Elke coöperant heeft 1 stem in de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen.

Bestuurders: Koen Hardy, Sophie Loots, Arnold Van Hove