BeauVent KGmbH

Aktionszone: Niet beperkt, hoofdzakelijk (West-)Vlaanderen

IJzerdijk 47
8600 Diksmuide

http://www.beauvent.be Statuten Geschäftsordnung (GO)


Gründungsdatum :
21. Juni 2000

Bürgerprozentsatz des Aktionnariats :
In Mitgliedern :
100 %
Kapital :
100 %

Verwendung des Kapitals :
(Mit)Eigentum an den Produktionswerkzeugen, Fremdinvestition oder energietechnische Dienstleistungen :
100 %

Unternehmensnummer :
BE0472292307

CNC-Zulassung :
2034


Stromversorgung :
Ja, aber Ecopower cvba

IBAN :
BE17523080116621

BIC :
TRIOBEBB

Kontakt :
Patrick Clauw,
Administratie
info@beauvent.be
Tel 058 29 90 29

Aktivitäten

BeauVent cvba is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie en efficiënt energiegebruik.
 

Auswahl der Projekte :

U vindt hier een overzicht van onze projecten.

Zielsetzung

Bijdragen aan de doelstelling: 100% hernieuwbare energie tegen 2050.

Mitglied werden


Aufnahmebedingungen :

Iedereen kan aandeelhouder worden van BeauVent cvba. Er zijn geen toetredingsvoorwaarden.
Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

Alle communicatie van BeauVent cvba verloopt enkel in het Nederlands.

Ausstiegsbedingungen :

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
b) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van de uittreden en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen. De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als door de uittreding het vaste gedeelte van het eigen vermogen zou dalen onder het bedrag van het vast kapitaal zoals vermeld in artikel vier. De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.

Investitionsgrenze : 250 € (Momenteel kunnen enkel nieuwe vennoten maximaal 1 aandeel kopen)
Mindestzeit der Investition : 5 Jahre
Status des Finanzierungsappells : Offen
Gesamtbetrag des öffentlichen jährlichen Angebots: 500 000 €
Ich investiere

Finanziell

Gewinn :

De coöperatie BeauVent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. BeauVent heeft sinds 2005 jaarlijks 6% dividend uitgekeerd aan de vennoten. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.

Dividenden :
  • 6 % in 2016
Mitgliedsvorteile :
  • Toegang tot onze groene stroom via Ecopower

Investitionspolitik :

BeauVent cvba vraagt kapitaal op via oproepen. Vennoten kunnen enkel aandelen bijkopen als er een nieuwe investeringen zijn.
Momenteel kunnen enkel nieuwe vennoten maximaal 1 aandeel kopen.

Regierungsform

Elke aandeelhouder heeft één stem ongeacht het aantal aandelen in zijn of haar bezit.

Proot Paul - Voorzitter
Deprez Niko - Gedelegeerd bestuurder
Vermeire Mia - Bestuurder
Pauwels Bram - Bestuurder
Dewilde Dirk - Bestuurder
Gheeraert Christof - Bestuurder
Feys Gaby - Bestuurder