Ecopower KGmbH

Aktionszone: Vlaanderen

Berchem
Posthoflei 3/3
2600 Berchem

http://www.ecopower.be Statuten Geschäftsordnung (GO)


Gründungsdatum :
18. November 1991

Bürgerprozentsatz des Aktionnariats :
In Mitgliedern :
100 %
Kapital :
100 %

Verwendung des Kapitals :
(Mit)Eigentum an den Produktionswerkzeugen, Fremdinvestition oder energietechnische Dienstleistungen :
100 %

Unternehmensnummer :
BE0445389356


Stromversorgung :
Ja, aber Ecopower (enkel in Vlaanderen)

IBAN :
BE07001228055766

BIC :
GEBABEBB

Kontaktsprache(n) :
nl

Kontakt :
Ecopower,
Klantendienst
info@ecopower.be
Tel 03 287 37 79

Aktivitäten

Ecopower verenigt als burgercoöperatie meer dan vijftigduizend coöperanten. Gewone burgers die mede-eigenaar zijn van de windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en de pellet- en houtbrikettenfabriek. 

We kiezen samen resoluut voor energiebesparing, voor investeren in hernieuwbare energie en voor duurzaam ondernemen. Maatschappelijk engagement en de coöperatieve principes zitten in ons DNA.

Coöperanten bepalen mee het beleid en de toekomst van Ecopower. Wie mee investeert kan ook klant worden en de geproduceerde energie thuis afnemen. Ecopower heeft een leveringsvergunning in Vlaanderen. De meeste coöperanten zijn zowel aandeelhouder als gebruiker. De duurzame pellets en houtbriketten zijn er voor iedereen, maar coöperanten krijgen korting in de Ecopower-webshop.

Auswahl der Projekte :

Ecopower zet in op 100% hernieuwbare energie door combinatie van alle soorten hernieuwbare energiebronnen met energiebesparing. Ecopower heeft een eigen projectteam dat werk maakt van duurzame energieprojecten in Vlaanderen.

Ecopower werkt graag samen met andere coöperaties, maar staat ook open voor samenwerking met gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars op basis van gelijkwaardig partnerschap.

Al onze projecten staan standaard open voor 100% burgerparticipatie. We willen immers zoveel mogelijk mensen betrekken bij energieprojecten in hun omgeving. Rechtstreekse burgerparticipatie zorgt voor draagvlak via lokale verankering en persoonlijke betrokkenheid.

Zielsetzung

Samen willen we een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik. Zo nemen we onze energievoorziening terug in eigen handen en gaan we meer bewust om met ons energieverbruik. Want de duurzaamste kWh is de uitgespaarde kWh en hoe minder we zelf verbuiken hoe minder installaties we moeten bouwen om al onze coöperanten van duurzame energie te voorzien.

We willen autonoom en zelfredzaam blijven door eigenaarschap van de installaties en van de geproduceerde energie onder democratisch bestuur. Dat is echte energiedemocratie, power to the people.

Mitglied werden


Aufnahmebedingungen :

Natuurlijke of rechtspersonen die als vennoot door de raad van bestuur worden aanvaard. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijke reglement.

 

Ausstiegsbedingungen :

Uittreden kan na 6 jaar of elke daaropvolgende periode van 6 jaar (gedurende de eerste 6 maanden van het kalenderjaar)

Investitionsgrenze : 5.000 € (erkenning NRC)
Mindestzeit der Investition : 6 Jahre
Status des Finanzierungsappells : Offen
Gesamtbetrag des öffentlichen jährlichen Angebots: 500 000 €
Ich investiere

Finanziell

Gewinn :

De winstuitkering voor de coöperanten verloopt langs twee kanalen.

Als aandeelhouder heeft hij/zij recht op een vergoeding van het kapitaal dat hij/zij ter beschikking stelt van de coöperatie. De vergoeding voor het kapitaal wordt jaarlijks uitgekeerd onder de vorm van een dividend. Dat is maximaal 6% wegens erkenning NRC.

Als mede-eigenaar heeft hij/zij recht op afname van de geproduceerde groene stroom. De stroomlevering is een dienstverlening aan de coöperanten en gebeurt aan kostprijs. Ecopower hanteert een eenvoudige tariefstructuur : dagtarief zonder vaste kost. Daardoor hebben vooral coöperanten met een matig dagverbruik en weinig nachtverbruik een voordeel op hun energiefactuur. Dat voordeel kan een veelvoud zijn van het uitgekeerde dividend, dat hebt u zelf in de hand via uw energieverbruik. Met de 'V-test voor gezinnen' kan u uw persoonlijke situatie vergelijken op de website van de VREG : https://vtest.vreg.be/

Verteilung der Gewinne :

De winstuitkering wordt voorgesteld op de algemene vergadering die daarover beslist. De winst wordt besteed aan een fair dividend, aan een faire elektriciteitsprijs, aan investeringen in nieuwe duurzame projecten en aan maatschappelijke doelen zoals energierationalisatie. 

Dividenden :
  • 4 % in 2016
  • 3 % in 2015
  • 3 % in 2014

Risiken und Auflagen :

De aansprakelijkheid van een coöperant is beperkt tot zijn kapitaalinbreng, er is geen garantie van het kapitaal noch op dividenden. Echter, door toepassing van de ICA-principes worden de risico's beperkt. Door mede-eigenaarschap staat tegenover elke aandeel een stukje windturbine of zonnepark met een reële waarde. En via het principe van democratisch bestuur wordt de coöperatie geleid door goede huisvaders en -moeders die risico's mijden en kiezen voor langetermijnstabiliteit. De aandeelhouders zijn tezelfdertijd ook de gebruikers wat zorgt voor gezonde klantenbinding. Samen vormt dat de garantie die burgercoöperaties bieden.

Mitgliedsvorteile :
  • omgevingsenergie in eigen handen
  • eigenaarschap onder democratisch bestuur
  • stroomafname eigen productie
  • korting op groene warmte in de webshop

Investitionspolitik :

Ecopower investeert in duurzame projecten rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Doelstelling is om als burgercoöperatie zelfbedruipend te zijn en onze coöperanten van eigen productie te kunnen voorzien.

Regierungsform

Ecopower is een burgercoöperatie die werkt volgens de internationaal erkende coöperatieve principes (ICA-principes). Dat betekent dat de coöperatie eigendom is van de coöperanten onder democratisch bestuur. Elke coöperant is een volwaardig lid van de Algemene Vergadering, met één stem, ongeacht het aantal aandelen. Eén lid = één stem.

 

Zoals in een democratie heeft elke coöperant naast stemrecht ook bestuursrecht. Alle bestuursmandaten staan open voor alle coöperanten. Er zijn geen voorbehouden zitjes in de raad van bestuur. Bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen voor een termijn van 6 jaar op basis van competentie en complementariteit. De raad van bestuur moet verantwoording afleggen voor de Algemene Vergadering.